Circulaire Cijfers

Basiscijfers voor circulariteit en duurzaamheid

Snel & eenvoudig

Vind eenvoudig de energie- en CO2-prestatie van de materialen in jouw product. Gebruikers van circulairecijfers.nl kunnen de data eenvoudig in excel overnemen, aanvullingen voorstellen en suggesties doen voor verbeteringen. Vanaf nu heb je alle cijfers bij de hand in één overzicht. Op deze wijze wordt het voor een bredere groep mogelijk om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de milieu-impact van materialen.

Circulaire Cijfers is een digitaal naslagwerk met kengetallen voor energie-, water- en CO2-prestatie per materiaal. Het doel is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De cijfers zijn een naslagwerk voor alle productontwerpers, inkopers, analisten en beleidsmakers die zich hiervoor inzetten. Om meer organisaties en individuen in staat te stellen tot duurzamere materiaal-, ontwerp- en inkoop keuzes worden de basiscijfers gratis beschikbaar gesteld. Dit is een non-profit initiatief van Circular Engine en Duinn.

Accuraat, betrouwbaar, transparant en bruikbaar

De database bevat up-to-date cijfers uit de praktijk en wetenschap. Alle bronnen zijn navolgbaar en gepubliceerd. Elk jaar worden de cijfers geüpdatet en geverifieerd.

De cijfers zijn indicatief en de spreiding kan worden afgelezen in drie categorieën: state-of-the-art, typical en older technology. In toevoeging hierop kennen de getallen een data kwaliteitsindicator: low, medium, high of very high.

De materiaalprestaties kunnen worden berekend door het basiscijfer te vermenigvuldigen met de materiaalhoeveelheid. Voor de volledigheid, de auteurs zijn niet verantwoordelijk voor beslissingen welke genomen worden op basis van deze cijfers.

Circular Engine en Duinn lanceren Circulaire Cijfers als non-profit initiatief met als doel de transitie naar een circulaire en duurzame samenleving te versnellen. De samenwerking wordt gezocht met partijen welke actief werken aan hetzelfde doel. Heb je vragen over de cijfers of wil je een bijdrage leveren? Laat het ons weten.